Anmelden

Ochrona Twojej prywatności

Dane osobowe, które udostępniasz Sparkasse odwiedzając tą stronę internetową, przetwarzane są zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz) i innymi przepisami prawa regulującymi elektroniczne transakcje handlowe.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Za każdym razem gdy odwiedzasz stronę internetową Twojej Sparkasse lub otwierasz plik, zapisywane są informacje dotyczące przebiegu tego procesu. Informacje te to:

  • Twój adres IP,
  • strona internetowa, z której przyszedłeś,
  • strony, które klikasz oraz
  • data i czas trwania Twojej wizyty

Informacje te Sparkasse analizuje do celów statystycznych i w celu ulepszenia stron internetowych, nie są natomiast tworzone na ich podstawie profile użytkowników. Nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim.

Wykorzystanie ciasteczek.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, przesyłane z serwera sieciowego Sparkasse do Twojego komputera i zapisywane na twardym dysku. Standardowo podczas korzystania z bankowości elektronicznej Twojej Sparkasse stosowane są tymczasowe pliki cookie. Ich funkcją jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienia możliwie wysokiego komfortu użytkowania. Gdy sesja bankowości elektronicznej zakończy się, pliki te zostają automatycznie usunięte z Twojego komputera.

Jeszcze inny plik cookie służy identyfikacji Twojej regionalnej Sparkasse. Dzięki temu otrzymujesz informacje i oferty swojej filii Sparkasse. Zapisywanie tych plików cookie możesz, jeśli chcesz, wyłączyć w ustawieniach "plików cookie od osób trzecich" swojej przeglądarki.

Zapisywanie anonimowych danych dotyczących użytkowania

Ta strona używa systemu analizy stron internetowych z Bid-Management firmy intelliAd Media GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, oraz serwera liczącego Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50, 10117 Berlin. Zbieramy, łączymy, zapisujemy i zamieniamy w profile użytkowania z pseudonimem jedynie anonimowe dane użytkowania. Mimo to zgodnie z §15 aktualnego wydania ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz) masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się zapisywaniu danych.

Korzystanie z Google Mapy

Usługa Znajdź filię Twojej Sparkasse korzysta z usług serwisu mapowego „Google Maps API" firmy Google Inc. do przedstawienia siedzib Sparkasse na interaktywnej mapie. Poprzez to informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej Sparkasse, włącznie z Twoim adresem IP, zostają przesłane i zapisane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych.

W ramach swojego oświadczenia o ochronie prywatności Google zobowiązuje się co prawda do nieprzekazywania informacji stronom trzecim, dopuszcza jednak wyjątki w tej kwestii. Pozyskane dane mogą zostać przekazane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo, lub jeżeli strona trzecia na zlecenie Google opracowuje te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności Google Inc. możesz znaleźć na poniższej stronie: http://www.google.com/policies/privacy/.

Aby zapobiec przesyłaniu danych do Google, masz możliwość wyłączenia serwisu mapowego. W tym celu należy wyłączyć skrypt JavaScript w przeglądarce. Jeżeli to zrobisz, usługa Znajdź Filię także przestanie działać.

Facebook

Twoja Sparkasse korzysta z przycisku "Polub naszą stronę na Facebooku" portalu społecznościowego Facebook. Przycisk ten pełni funkcję linku, nie jest to natomiast tzw. "wtyczka społecznościowa".  Jeżeli więc nie klikniesz przycisku, nie dojdzie do przesłania informacji Facebookowi i zainstalowania pliku cookie na Twoim komputerze.

Gdy klikniesz przycisk "Polub naszą stronę na Facebooku", nie będąc zalogowanym na Facebooku, otworzy się nowe okno z ekranem logowania do Facebooka. Równocześnie Facebook umieści plik cookie na Twoim twardym dysku. Jeżeli natomiast klikniesz przycisk będąc już zalogowanym użytkownikiem, Facebookowi zostanie przekazana informacja o tym, że chcesz polecić stosowny produkt. Odwiedzający Twój profil na Facebooku będą mogli - w zależności od Twoich ustawień dot. prywatności - zobaczyć, że polecasz ten produkt.

Strony Facebooka zarządzane są wyłącznie przez Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Z tego względu Sparkasse nie posiada informacji ani nie ma wpływu na to, jakie dane Facebook pobiera na swoich stronach.

Ogólne wskazówki na ten temat znajdziesz na poniższej stronie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Twitter

Twoja Sparkasse używa zakładki "Social Bookmark" sieci społecznościowej Twitter. Przycisk ten pełni funkcję linku, nie jest to natomiast tzw. "wtyczka społecznościowa".  Jeżeli więc nie klikniesz przycisku, nie dojdzie do przesłania informacji do Twittera i zainstalowania pliku cookie na Twoim komputerze.

Gdy klikniesz ten przycisk, nie będąc zalogowanym na Twitterze, otworzy się nowe okno z ekranem logowania do Twittera. Równocześnie Twitter umieści plik cookie na Twoim twardym dysku. Jeżeli natomiast klikniesz przycisk, będąc zalogowanym, Twitter przyporządkuje Twoje odwiedziny do Twojego konta.

Strony serwisu Twitter zarządzane są wyłącznie przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter) Z tego względu Sparkasse nie posiada informacji ani nie ma wpływu na to, jakie dane Twitter pobiera na swoich stronach.

Ogólne wskazówki na ten temat znajdziesz na poniższej stronie http://twitter.com/privacy. Swoje ustawienia prywatności w serwisie Twitter możesz zmienić w ustawieniach konta http://twitter.com/account/settings.

Inne łącza do zewnętrznych usługodawców.

Przy przekierowaniu na strony internetowe innych usługodawców, powyższe oświadczenie o ochronie prywatności w odniesieniu do ich treści nie obowiązuje. Sparkasse nie posiada informacji ani nie ma wpływu na, jakie dane usługodawcy ci mogą ewentualnie pobierać na swoich stronach. Informacje na ten temat uzyskasz w oświadczeniu o ochronie danych na stosownych stronach internetowych.

Szyfrowanie danych osobowych

Wszystkie dane, które podajesz Twojej Sparkasse w formularzach dialogowych i podczas składania wniosków, są bezpiecznie przekazywane za pomocą nowoczesnych technologii internetowych i użyte wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Twoja Sparkasse korzysta z procesu przekazywania danych opartym na protokole SSL (Secure Sockets Layer-Protokoll). Umożliwia to zaszyfrowanie całego przepływu danych pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Sparkasse. Dzięki temu podczas transmisji Twoje dane chronione są przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem.

Celowość w użyciu Twoich danych

Twoje dane osobowe wykorzystane są jedynie w takim celu, w jakim zostały Twojej Sparkasse udostępnione lub zgodnie z Twoim pozwoleniem. Zbieranie danych lub ich przekazywanie organom i instytucjom państwowym ma miejsce jedynie, jeżeli wymagają tego wiążące przepisy krajowe. Pracownicy Sparkasse zobowiązani są do dyskrecji, zachowania tajemnicy bankowej  i dbałości o poufność danych.

Cechy szczególne przelewów zagranicznych

Podczas dokonywania przelewów zagranicznych a także w ramach indywidualnie zlecanych przelewów ekspresowych informacje potrzebne do dokonania przelewu przekazywane są instytucji kredytowej beneficjenta poprzez jedyne tego rodzaju stowarzyszenie telekomunikacji finansowej na świecie, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) z siedzibą w Belgii.  

Zgodnie z umową między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych, organom amerykańskim umożliwia się do celów programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów wgląd i zapisywanie na okres 5 lat danych przelewów, dokonywanych poprzez SWIFT. Umową tą nie są objęte przelewy wewnątrz strefy SEPA.

Prawo do dostępu do informacji i odwołania

Zgodnie z § 34 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych, masz prawo jako użytkownik do otrzymywania informacji zebranych na Twój temat i przechowywanych przez Sparkasse danych.

Możesz cofnąć raz wyrażoną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w każdej chwili i ze skutkiem na przyszłość. W takiej sytuacji dane zostaną usunięte z Twojej Sparkasse. Wyjątek stanowią techniczne dane bankowe, które wymagane są np. do prowadzenia konta.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub kwestii ochrony prywatności w ogóle, zwróć się do inspektora ds. ochrony danych, który jest do Twojej dyspozycji również wtedy, gdy chcesz wnieść skargę.

Inspektor ds. ochrony danych:
Frau Anke Pommerening
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Altmarkt 13
02708 Löbau
anke.pommerening@spk-on.de 

 Cookie Branding
i