Zalogowanie

Przegląd warunków handlowych

Umowa z użytkownikiem

Umowa z użytkownikiem Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Wyświetl w formacie PDF

Bankowość elektroniczna

Warunki korzystania z bankowości elektronicznej Wyświetl w formacie PDF
Warunki dotyczące zdalnego przesyłania danych Wyświetl w formacie PDF
Warunki korzystania z elektronicznej skrzynki pocztowej Wyświetl w formacie PDF
Warunki korzystania z elektronicznych wyciągów bankowych Wyświetl w formacie PDF
Warunki korzystania z elektronicznych danych karty kredytowej (karty
kredytowe online)
Wyświetl w formacie PDF

Przekazy pieniężne

Warunki dotyczące poleceń przelewów Wyświetl w formacie PDF
Warunki płatności przez polecenie zapłaty w systemie płatności SEPA podstawowym Wyświetl w formacie PDF
Warunki płatności przez polecenie zapłaty w systemie płatności SEPA dla Firm Wyświetl w formacie PDF
Warunki dotyczące transakcji czekowych Wyświetl w formacie PDF

Konta i karty

Warunki korzystania ze Sparkassen-Card Wyświetl w formacie PDF
Warunki dla karty Mastercard (karta kredytowa) Wyświetl w formacie PDF
Warunki dla karty Mastercard Basis (karta debetowa) Wyświetl w formacie PDF
Warunki dla karty Mastercard Business One (karta kredytowa) Wyświetl w formacie PDF

Oszczędności i lokaty

Warunki dla kont oszczędnościowych Wyświetl w formacie PDF
Warunki dotyczące transakcji na papierach wartościowych Wyświetl w formacie PDF
Warunki do planów oszczędnościowych w papierach wartościowych Wyświetl w formacie PDF
Warunki dotyczące transakcji terminowych Wyświetl w formacie PDF

Pozostałe warunki dla klientów firmowych

Warunki dla poręczeń wekslowych Wyświetl w formacie PDF
Warunki uczestnictwa w elektronicznym cash-system niemieckiego systemu kredytowego (warunki kupieckie) Wyświetl w formacie PDF

Aby przeglądać, zapisywać i drukować warunki handlowe, potrzebujesz programu, który czyta pliki pdf. Na przykład programu Adobe Reader, który możesz bezpłatnie pobrać ze strony Adobe.

Weź pod uwagę, że możesz tutaj znaleźć także warunki korzystania z produktów, których w tej chwili nie używasz lub którymi nie jesteś zainteresowany/a. W takim wypadku stosowne wyjaśnienia i warunki dla klienta nie mają zastosowania. Warunki stają się obowiązujące dopiero w połączeniu z odpowiednią umową o korzystaniu z produktu (np. umowa o użytkowanie karty kredytowej, umowa o korzystaniu z bankowości elektronicznej).

 Cookie Branding
i