Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy85050100
BICWELADED1GRL

Dla długotrwałego sukcesu

Państwa Sparkasse oferuje poza limitem odnawialnym w koncie również inne rozwiązania, dzięki którym można dokonać dużych inwestycji, a mimo to zachować płynność finansową. Tutaj znajdą Państwo przegląd informacji.

Limit odnawialny w koncie

  • Szybka reakcja na nagłe zdarzenia
  • Zachowanie płynności finansowej
  • Odsetki tylko za czas i wysokość wykorzystanego limitu

Kredyt inwestycyjny

  • Na wszystkie dobra Państwa majątku trwałego 
  • Finansowanie do 100% wartości
  • Finansowanie również w walucie PLN

Kredyt z poręczeniem

  • Poręczenie Państwa Sparkasse za zobowiązania
  • Ochrona płynności finansowej
  • Elastyczne zastosowanie
 Cookie Branding
i