Powierzchnia stykuPowierzchnia styku Powierzchnia styku
Telefon serwisowy
+48 75 611 8 111
Kod bankowy i BIC
Kod bankowy85050100
BICWELADED1GRL
Korzyści

Przegląd korzyści

 • Komfortowa bankowość internetowa na komputerze, tablecie lub smartfonie również poprzez aplikację
 •  Bezgotówkowo w drodze z Sparkassen-Card1 również z PINem na życzenie
 • Dostęp gotówkowy we wszystkich 25.000 bankomatów Sparkasse w całych Niemczec
 • Możliwość korzystania z ponad 700.000 bankomatów na całym świecie

1 Określenie to oznacza kartę debetową i odnosi się również do dalszej części tekstu.

Usługi

Poniższe usługi są dostępne

Wypłaty

W całych Niemczech we wszystkich bankomatach Sparkasse oraz w wybranych punktach handlowych już od niewielkich kwot.

Budzik na koncie: Państwa konto wyśle powiadomienie

Wiadomość otrzymają Państwo poprzez E-Mail. Ustawienie budzika na koncie odbywa się w bankowości
internetowej.

Elektroniczne wyciągi z konta

Wszędzie i o każdej porze mają Państwo dostęp do wyciągów z konta i karty kredytowej – wystarczy aktywować usługę w bankowości internetowej.

Opłaty

Opłaty, prowizje

Prowadzenie rachunku miesięcznie 2,50 Euro  

100 operacji w ciągu miesiąca w cenie*

   

Wyciągi z konta

 • w drukarce wyciągów
 • w formie elektronicznej


1,00 Euro

 
Płatność na formularzu   2,00 Euro  
Przelew natychmiastowy 0,35 Euro  

Zlecenia stałe - dyspoyzcja utworzenia, zmiany lub usunięcia

 • online
 • w oddziale
1,00 Euro
 
Płatności online, zlecenia stałe, polecenia zapłaty,
płatności kartą po wykorzystaniu księgowań wolnych od opłat
0,15 Euro  

Sparkassen-Card (karta debetowa)

 • zawarta w cenie
 • karta dodatkowa, rocznie

 

1
6,00 Euro

 

Mastercard (karta kredytowa)

 • Mastercard Standard,  rocznie
 • Mastercard Gold, rocznie
 • Mastercard Platinum, rocznie

 

30,00 Euro

80,00 Euro

220,00 Euro

 

Wpłata / Wypłata gotówki

 • w kasie
 • w bankomacie

 

2,00 Euro

0,30 Euro

 
Odsetki debetowe za kredyt w rachunku bieżącym
(przyznany debet), rocznie
12,14 %  
Odsetki debetowe za kredyt w rachunku bieżącym
(przekroczenie dopuszczalnego salda), rocznie
12,14 %  

 

Informacje ogólne: opłata za księgowanie na koncie pobierana jest tylko wówczas, gdy księgowanie nastąpiło na zlecenie klienta lub w jego interesie, nie podczas księgowań korygujących i storno. Rozliczenie ww. opłat za karty następuje w cyklach rocznych. Wydanie kart kredytowych i kredytu w rachunku bieżącym (przyznany debet) wymaga spełnienia przez klienta odpowiedniej zdolności kredytowej. Bilans rachunków następuje w cyklach kwartalnych. Obciążenie opłatą za prowadzenie rachunku jak również opłatami za księgowania następuje w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

* Po wykorzystaniu księgowań wolnych od opłat zostaną naliczone prowizje zgodnie z rozdziałem tabeli „Wpłaty, wypłaty oraz płatności kartą“.

Dalsze informacje – jak również całkowitą treść naszej klauzuli dotyczącej cen – znajdą Państwo w cenniku naszych usług i tabeli opłat.

 Cookie Branding
i