Přihlásit se

I. Kdo je zodpovědný za tuto webovou stránku?

Zodpovědná za tuto webovou schránku ve smyslu GDPR je:

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Frauenstraße 21
02763 Zittau
Deutschland
info@spk-on.de

(dále také „Sparkasse“ nebo "Vaše Sparkasse“)

Pokud máte dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo k ochraně osobních údajů u Vaší Sparkasse, můžete se také kdykoliv obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů u Vaší Sparkasse:

Frau Anke Pommerening
Datenschutzbeauftragte
Altmarkt 13
02708 Löbau
Deutschland
Info.Datenschutz@spk-on.de

II. O co se jedná?

Když Vaše Sparkasse zpracovává osobní údaje, znamená to, že je shromažďuje, ukládá, zprostředkovává, maže nebo jiným způsobem používá. Osobními údaji se rozumí informace o fyzických osobách, které se na této webové stránce informují o nabídkách Sparkasse.

Pokud jste již zákazníky Sparkasse, pak jsou Vaše údaje také zpracovávány v rámci Vašeho obchodního vztahu se Sparkasse. Příslušné informace najdete v Informacích o ochraně osobních údajů Vaší Sparkasse. Tyto obsahují také informace o dalších nabídkách a službách, ke kterým můžete dospět přes tyto webové stránky (například o zpracování osobních údajů v rámci elektronického bankovnictví).

V následujícím textu získáte přehled o tom, která data Vaše Sparkasse při návštěvě těchto webových stránek za jakým účelem zpracovává.

III. Jak jsou Vaše údaje při návštěvě této webové stránky zpracovávány?

1. Údaje, které jsou nutné k zobrazení webové stránky a k zajištění její stability a bezpečnosti

Při pouze informativním používání této webové stránky jsou zpracovávány následující technicky potřebné údaje:

 • IP adresa koncového zařízení, které používáte
 • Jméno vyvolaného souboru
 • Datum a čas vyvolání
 • Objem přenesených dat    Stav vyvolání (úspěšné / neúspěšné)
 • Typ prohlížeče včetně verze a operační systém, který používáte
 • URL webové stránky, kterou jste vyvolali předtím (takzvané "referenční URL")

Zpracování těchto jmenovaných údajů se děje k zachování oprávněných zájmů Vaší Sparkasse na základě zvážení zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 pís. f) GDPR. V případě protiprávního používání této webové stránky slouží tyto údaje také k tomu, aby případná porušení zákona byla vyšetřena.

Vaše Sparkasse vyhodnocuje tyto informace kromě toho ke statistickým účelům a ke zlepšení této webové stránky, aniž by přitom tvořila osobní profily uživatelů.

2. Používání souborů cookie a analytických služeb

Tato webová stránka používá soubory cookie. Soubory cookie jsou malé informační jednotky, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení. To slouží k tomu, aby tyto informace mohly být později znovu použity.

Pokud si ukládání souborů cookie na Vašem koncovém zařízení nepřejete, můžete tomu zabránit příslušným nastavením v softwaru Vašeho prohlížeče. Tam mohou být již uložené soubory cookie také smazány. Při deaktivaci technicky nutných souborů cookie už ale není možné používání této webové stránky v plném rozsahu.

a) Účel a rozsah zpracování dat

Technicky nutné soubory cookie:

Vaše Sparkasse používá technicky nutné soubory cookie, aby Vám umožnila bezpečnější a příjemnější používání této webové stránky. Údaje, které byly získány pomocí těchto technicky nutných souborů cookie, nejsou používány k vytvoření uživatelských profilů. V souborech cookie jsou ukládány a přenášeny následující údaje:

 • Aktuální Session ID
 • Produkty v nákupním košíku popř. produkty během procesu zažádání
 • Používání určitých obsahů webové stránky, např. frekvence a rozsah používání
 • Pročtení určitých obsahů webové stránky, jako např. informace o produktech
 • Nastavení ohledně Vaší regionální Sparkasse
 • Nastavení ohledně Vašeho vyhledávání na webové stránce

Většina používaných souborů cookie jsou takzvané krátkodobé cookies (session cookies). Údaje, které jsou v nich uloženy, jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Některé soubory cookie ale zůstanou na Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je nesmažete nebo dokud nevyprší doba platnosti, která je pro tento soubor cookie definována.

Pro používání elektronického bankovnictví bez dalších komfortních funkcí jsou nezbytně nutné alespoň tyto soubory cookie:

 • JSESSIONID
 • IF6CONTEXT
 • IFCLONE

Analytické soubory cookie:

Vaše Sparkasse používá kromě toho soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho surfování na této stránce za účely měření dosahu a k reklamním účelům. Tímto způsobem shromážděné údaje jsou technicky pseudonymizovány, nemohou Vám tedy být přímo přiřazeny. Tyto údaje nejsou ukládány společně s jinými osobními údaji, které Vaše Sparkasse o Vás shromáždí.

Používání analytických coookies a s nimi spojených analytických služeb můžete odmítnout. Informace o specifických možnostech odmítnutí najdete v příslušném popisu v následujících odstavcích.

intelliAd

Na této stránce používáme službu webové analýzy s bid managementem společnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Přitom jsou evidovány, agregovány a ukládány pouze anonymizované údaje o užívání, které jsou převáděny na uživatelské profily s pseudonymy. IntelliAd dává Vaší Sparkasse k dispozici různé statistiky, které vycházejí z těchto profilů.

Účel zpracování: intelliAd používáme, abychom mohli kontrolovat, posuzovat a průběžně zlepšovat výsledky provedených akcí online marketingu.

Odmítnutí: Používání Vašich dat společností intelliAd můžete odmítnout pomocí následujícího odkazu opt out: https://login.intelliad.de/optout.php

adForm

Na této webové stránce používáme službu webové analýzy Adform A/S, Wildersgade 10B, 1st Floor, DK-1408, Kopenhagen, Dánsko. Přitom jsou evidovány, agregovány a ukládány pouze anonymizované údaje o užívání, které jsou převáděny na uživatelské profily s pseudonymy. adForm dává Vaší Sparkasse k dispozici různé statistiky, které vycházejí z těchto údajů.

Účel zpracování: adForm používáme, abychom mohli kontrolovat, posuzovat a průběžně zlepšovat výsledky provedených akcí online marketingu.

Odmítnutí: Používání Vašich dat společností adForm můžete odmítnout pomocí následujícího odkazu opt out: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

A/B testování

Na této webové stránce jsou k dispozici technické předpoklady, aby mohly být provedeny A/B testy. U této testovací metody (také známé jako Split Testing) se srovnávají dvě nebo více verzí jedné webové stránky, aby se zjistilo, která verze je pro uživatele vhodnější. Cookies jsou přitom používány k tomu, aby se návštěvníkům webových stránek náhodně přiřadily specifické verze jedné webové stránky. Přitom jsou shromažďovány, agregovány a ukládány pouze anonymizované uživatelské údaje a informace o variantách testu. Na základě těchto údajů může Sparkasse generovat různé statistiky k vyhodnocení testů.

Účel zpracování: Analýza a vyhodnocení používání webové stránky za účelem vylepšení a přizpůsobení nárokům uživatele.

Námitka: Účast na > A/B testování můžete deaktivovat pomocí příslušného tlačítka.

b) Právní podklad, možnosti námitky a výmazu

Technicky nutné soubory cookie jsou zpracovávány podle čl.6, odst. 1, věty 1 pís. b) GDPR, protože jsou nutně potřebné pro poskytnutí webové stránky.

Zpracovávání údajů pomocí dalších cookies se uskutečňuje za účelem zachování oprávněných zájmů Vaší Sparkasse na základě zvážení zájmů, které vždy zohledňuje i Vaše zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f) GDPR). Oprávněný zájem Vaší Sparkasse na zpracování údajů spočívá ve výše uvedených účelech:

 • Analýzu a statistické vyhodnocení používání webové stránky
 • Zlepšení webové stránky
 • Poskytnutí personalizovaných nabídek a obsahů
 • Měření úspěchu reklamních kampaní

3. Používání informací jiných poskytovatelů služeb

Google maps

Na této webové stránce používáme k zobrazení map Google Maps. Díky tomu můžeme zobrazit interaktivní mapy přímo na webové stránce a umožnit používání funkce mapy. Funkce mapy od Google Maps používá trvalé soubory cookie. Při Vaší návštěvě podstránky této webové stránky, na které používáme Google Maps, získá Google informaci, že jste příslušnou podstránku vyvolali. Kromě toho jsou Googlu zprostředkovány minimálně ty údaje,které jsou uvedeny pod číslem III. 1.

To se děje bez ohledu na to, zda jste přihlášeni uživatelským účtem Google. Jste-li přihlášeni v Googlu, jsou tyto údaje přiřazeny Vašemu uživatelskému účtu Google. Když si toto přiřazení nepřejete, musíte se před vyvoláním funkce map odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily používá je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k cílené úpravě své webové stránky. Toto vyhodnocení se děje zejména proto (dokonce pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby mohla být poskytována cílená reklama a aby jiní uživatelé sociálních sítí byli informováni o Vašich aktivitách na této webové stránce. Máte právo vznést námitku proti tomuto vytváření uživatelských profilů, přičemž se s touto námitkou musíte obrátit na Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování Googlem získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele služeb. Tam získáte také další informace o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní údaje také v USA a podléhá EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

IV. Kdo obdrží Vaše údaje?

Předání třetí straně se děje pouze tehdy, pokud jste k tomu udělili souhlas nebo pokud jsme k tomu právně zavázáni.

Za těchto předpokladů mohou osobní údaje obdržet zejména:

 • orgány trestního stíhání
 • jiné společnosti finanční skupiny Sparkasse

Také pověření poskytovatelé služeb mohou obdržet takovéto údaje, když splňují zvláštní požadavky Vaší Sparkasse na důvěrnost. To mohou být zejména společnosti z kategorie IT služby, poradenství jakož i prodej a marketing. S těmito poskytovateli služeb jsou uzavřeny příslušné dohody o ochraně osobních údajů.

V. Kdy budou Vaše údaje smazány?

Když údaje zmíněné v tomto prohlášení již nejsou k jejich původnímu účelu potřeba, budou smazány. Jinak tomu je pouze tehdy, pokud je jejich další – časově omezené – zpracování nutné k jiným účelům.

Pokud je u určitých služeb definována jiná doba ukládání, najdete tuto informaci u popisu příslušné služby.

VI. Jsou Vaše údaje zprostředkovávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím?

Údaje, které Vaše Sparkasse získá při Vaší návštěvě této webové stránky, nejsou zásadně předávány mezinárodním organizacím nebo do třetích států (států mimo Evropský hospodářský prostor). Informace o případném zprostředkování pseudonymizovaných údajů analytickými službami získáte pod bodem "analytické cookies".

VII. Jaká máte práva, když se jedná o zpracování Vašich údajů?

Vůči své Sparkasse máte následující práva ohledně osobních údajů, které se Vás týkají:

 • Právo na informace
 • Právo na opravení nebo vymazání
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenosnost údajů
 • Právo na odvolání udělených souhlasů

 

Informace o právu na vznesení námitky podle článku21 GDPR

 

1. Právo na vznesení námitky v jednotlivém případě

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. e) GDPR (zpracovávání údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 pís. f) GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

Když vznesete námitku, nebude Vaše Sparkasse Vaše osobní údaje dále zpracovávat. Bude je zpracovávat pouze tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Nebo když zpracování slouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

2. Vznesení námitky proti zpracování Vašich údajů za účelem přímého marketingu Vaší Sparkasse

V jednotlivých případech zpracovává Vaše Sparkasse Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu. Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Vznesete-li námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, tak Vaše Sparkasse již nebude Vaše osobní údaje k těmto účelům zpracovávat.

Námitka může být vznesena neformálně a má být pokud možno adresována na:

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Frauenstraße 21
02763 Zittau
Deutschland
info@spk-on.de

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte kromě toho právo podat stížnost u tohoto dozorového úřadu, který je zodpovědný za Vaši Sparkasse ohledně ochrany osobních údajů:

[Prosím doplňte zde kontaktní údaje příslušného dozorového úřadu.]

VIII. Jsou Vaše údaje používány pro automatické rozhodování nebo profilování?

Údaje Vaší návštěvy na této webové stránce nejsou používány k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22. GDPR.

Abychom Vás mohli cíleně informovat o produktech a poskytovat poradenství, zpracovává Vaše Sparkasse v případě potřeby údaje o Vaší návštěvě této webové stránky a vyhodnocuje přitom aspekty za účelem cílené komunikace a reklamy včetně průzkumu trhu a mínění. Pokud je tomu tak, získáte bližší informace pod bodem "analytické cookies".

Stav: leden 2019

 Cookie Branding
i