Informacja:

 • Ze względu na prace konserwacyjne bankowość elektroniczna Kasy Oszczędności obecnie nie jest dostępna.
 • Proszę spróbować później jeszcze raz.
 • Koniec prac konserwacyjnych planowany jest na godz. am 19.01. um 05:40 Uhr.
 • Prosimy o zrozumienie.
Zalogowanie

Dla długotrwałego sukcesu

Państwa Sparkasse oferuje poza limitem odnawialnym w koncie również inne rozwiązania, dzięki którym można dokonać dużych inwestycji, a mimo to zachować płynność finansową. Tutaj znajdą Państwo przegląd informacji.

Limit odnawialny w koncie

 • Szybka reakcja na nagłe zdarzenia
 • Zachowanie płynności finansowej
 • Odsetki tylko za czas i wysokość wykorzystanego limitu

Kredyt inwestycyjny

 • Na wszystkie dobra Państwa majątku trwałego 
 • Finansowanie do 100% wartości
 • Finansowanie również w walucie PLN

Kredyt z poręczeniem

 • Poręczenie Państwa Sparkasse za zobowiązania
 • Ochrona płynności finansowej
 • Elastyczne zastosowanie
 Cookie Branding
i