Přihlásit se

Důležité novinky

Důležité novinky

Zjistěte více o změnách ve Vašem internetovém bankovnictví a u Vašich kreditních karet Sparkasse.

Termín

Od 14. září vstupuje v platnost nová evropská směrnice o platebních službách, PSD2

Více bezpečnosti díky silné autorizaci

S evropskou směrnicí o platebních službách, PSD2, chce Evropská Unie zajistit  ještě bezpečnější platební operace na internetu. PSD2 vyžaduje, aby byly od 14. září 2019 veškeré aktivity chráněny
silnou autorizací s důrazem na bezpečnost. Silná autorizace znamená, že jsou společně kombinovány dva či více autorizační kroky.

Co byste měli vědět a co měli udělat

PSD 2 má vliv na následující, pro Vás důležité, segmenty:

1. Vaše internetové bankovnictví

2. Přístup externích poskytovatelů k Vašemu účtu

3. Online platby s Vaší kreditní kartou Sparkasse

1. Vaše internetové bankovnictví

1. Vaše internetové bankovnictví

Měli byste vědět

Internetové bankovnictví: pouze s pravidelným zadáváním TANu

V internetovém bankovnictví bude v budoucnu nutné zadat po přihlášení  každých 90 dnů transakční číslo, TAN, počínaje 12. prosincem 2019. Pokud si budete chtít stáhnout obraty starší jak 90 dnů, bude taktéž nutné zadat TAN. Tato pravidla se týkají internetového bankovnictví přes webové stránky, v aplikaci Sparkasse a u ostatních finančních softwarů.

O pravidelném zadání TANu budete vždy s několika denním předstihem informováni v internetovém bankovnictví. Po této upozorňující informaci bude možné zadat TAN i před uplynutím termínu.

Měli byste udělat

pushTAN – nejjednodušší metoda k získání mobilního TANu

Jste často na cestách a používáte naší aplikaci Sparkasse? Potom Vám doporučujeme používat pushTAN. S metodou pushTAN obdržíte Váš TAN dle nejnovějších bezpečnostních standardů na Váš SmartPhone.

2. Přístup externích poskytovatelů

2. Přístup externích poskytovatelů

Měli byste vědět

Přístup externích poskytovatelů: pouze s Vaším souhlasem

PSD2 zavazuje Sparkasse k vytvoření rozhraní pro externí poskytovatele, přes které budou moci poskytovatelé služeb přistupovat na Vaše platební účty. Může se jednat například o online obchodníky nebo Vaše finanční aplikace, kterými spravujete Vaše účty u Sparkasse. Tento přístup k informacím k Vašemu účtu je možný pouze tehdy, pokud k němu dáte předem výslovný souhlas. Kromě toho jsou tyto služby regulovány a kontrolovány zákonnými předpisy.

Měli byste udělat

Přehled o uskutečněných odsouhlasených přístupech

Od 14. září 2019 uvidíte v internetovém bankovnictví, kdo a jak často se v určitém období dotazoval na informace k Vašemu účtu s Vámi uděleným souhlasem. Mimoto máte možnost odvolat přímo v internetovém bankovnictví Vámi udělený souhlas.

 

3. Vaše kreditní karta Sparkasse

3. Vaše kreditní karta Sparkasse

Měli byste vědět

Online platby s Vaší kreditní kartou: pouze s S-ID-Check

Od 14. září 2019 dojde k aktivaci nového bezpečnostího postupu u online plateb Vaší kreditní kartou Sparkasse. Od tohoto data budou všechny platební operace na internetu možné pouze s aplikací S-ID-Check.

S-ID-Check je nová bezpečnostní metoda pro kreditní karty Sparkasse. Při dokončování platby budete vyzváni k potvrzení v aplikaci, aby mohla být platba realizována.

Měli byste udělat

Zaregistrujte včas Vaši kreditní kartu Sparkasse do S-ID-Check!

Než budete mocipoužívat aplikaci S-ID-Check, musíte aktivovat Vaši kreditní kartu Sparkase pro tuto metodu.

V následujícím návodu se dozvíte potřebné kroky.

 

Zaregistrujte včas Vaši kartu. Bez registrace a aktivace pro S-ID-Check nebudou online platby v budoucnu možné!

 Cookie Branding
i