Přihlásit se

Jak se Sparkasse připravuje na Coronavirus

Coronavirus je aktivní již ve většině spolkových zemích. Co to znamená pro Sparkasse a zacházení s penězi? Nejdůležitější otázky a odpovědi v přehledu.

Jsou Sparkasse připraveny na epidemii Coronaviru?

V současné době se krizové plány německých Sparkasse přizpůsobují aktuální situaci. To jsme dělali i v předešlých případech, například SARS. Pro přijetí krizových plánů jsou rozhodující opatření státních orgánů. Vývoj podrobně sledujeme, nyní ale nevidíme důvod k ukvapeným rozhodnutím.

Co zahrnují krizové plány Sparkasse?

Naše krizové plány mimo jiné plánují, že Sparkasse bude nadále telefonicky dostupná, že může být používáno internetové bankovnictví, a že zůstanou aktivní systémy ke zpracování převodů a jejich zaúčtování.

Jak se dostanu k penězům, když Sparkasse bude muset zavřít?

Samoobslužné prostory zůstanou v běžné formě otevřeny. Dodávkami hotovosti pověříme specializované poskytovatele služeb. Nejsou nám z této strany doposud známá žádná omezení.  V případě, že bychom museli zavřít a bankomaty by nadále nemohly být doplňovány, platby  v obchodech budou nadále možné pomocí platebních karet nebo mobilním telefonem.

Mobiles Bezahlen si můžete kdykoliv aktivovat jako aplikaci ve Vašem Smartphonu nebo iPhonu.

 Cookie Branding

My, jako vaše Sparkasse, používáme cookies, která jsou bezpodmínečně potřebná, abychom vám naše webové stránky poskytli. Pro dobu vaší nynější návštěvy této webové stránky nebudou používány další cookies, jestliže banner nahoře vpravo zavřete pomocí "X". Jestliže udělíte souhlas, použijeme dodatečná cookies, abychom za účelem statistiky (např. měření dosahu) a marketingu (jako např. zobrazení personalizovaných obsahů) zpracovali informace k vašemu používání našich webových stránek. K tomu obdržíme zčásti od společnosti Google další údaje. Dále přiřadíme návštěvníky pomocí cookies k určitým cílových skupinám a tyto předáme přes reklamní kampaně společnosti Google. Podrobné informace najdete v našem "Prohlášení o ochraně údajů". Váš souhlas je dobrovolný a pro užívání webových stránek není nutný. Kliknutím na "přizpůsobit nastavení" můžete jednotlivě určit, která dodatečná cookies na základě vašeho souhlasu smíme používat. Všechna dodatečná cookie můžete odsouhlasit současně tím, že kliknete na "Souhlasit". Svůj souhlas můžete kdykoliv pomocí odkazu "Přizpůsobit nastavení cookie" dole na každé stránce odvolat nebo tam svá nastavení cookie změnit.

i