Přihlásit se

Jak se Sparkasse připravuje na Coronavirus

Coronavirus je aktivní již ve většině spolkových zemích. Co to znamená pro Sparkasse a zacházení s penězi? Nejdůležitější otázky a odpovědi v přehledu.

Jsou Sparkasse připraveny na epidemii Coronaviru?

V současné době se krizové plány německých Sparkasse přizpůsobují aktuální situaci. To jsme dělali i v předešlých případech, například SARS. Pro přijetí krizových plánů jsou rozhodující opatření státních orgánů. Vývoj podrobně sledujeme, nyní ale nevidíme důvod k ukvapeným rozhodnutím.

Co zahrnují krizové plány Sparkasse?

Naše krizové plány mimo jiné plánují, že Sparkasse bude nadále telefonicky dostupná, že může být používáno internetové bankovnictví, a že zůstanou aktivní systémy ke zpracování převodů a jejich zaúčtování.

Jak se dostanu k penězům, když Sparkasse bude muset zavřít?

Samoobslužné prostory zůstanou v běžné formě otevřeny. Dodávkami hotovosti pověříme specializované poskytovatele služeb. Nejsou nám z této strany doposud známá žádná omezení.  V případě, že bychom museli zavřít a bankomaty by nadále nemohly být doplňovány, platby  v obchodech budou nadále možné pomocí platebních karet nebo mobilním telefonem.

Mobiles Bezahlen si můžete kdykoliv aktivovat jako aplikaci ve Vašem Smartphonu nebo iPhonu.

 Cookie Branding
i