Přihlásit se
Výhody

Výhody

 • Vyřizování veškerého platebního styku
 • Pomocí Online-Bankingu můžete Vaše operace vykonávat kdykoliv a kdekoliv
 • Nekomplikovaný přístup k účtu pro zplnomocněné osoby
Ceník

Ceník

  Sparkassen-Geschäftskonto Sparkassen-Geschäftskonto Plus
Vedení účtu, měsíčně 3,50 EUR 12,90 EUR

Výpis z účtu

 • automatem
 • elektronický výpis z účtu
Dobropis
(Úhrada, inkaso atd.)
0,30 EUR 0,08 EUR

Úhrada

 • online
 • formulářem

0,10 EUR
0,60 EUR

0,08 EUR
0,60 EUR
Zřízení / změna trvalého příkazu

Inkaso

 • inkaso, firemní inkaso


0,30 EUR


0,08 EUR

Sparkassen-Card (debetní karta)

 • Sparkassen-Card, ročně

6,00 EUR

6,00 EUR

Mastercard (kreditní karta)

 • Mastercard Business One Standard, ročně
 • Mastercard Business One Gold, ročně


30,00 EUR
80,00 EUR


30,00 EUR
80,00 EUR

Vklad hotovosti

 • na pokladně
 •  v bankomatu

0,60 EUR
0,30 EUR

0,60 EUR
0,30 EUR

Výběr hotovosti

 • na pokladně
 • v bankomatu

0,60 EUR
0,30 EUR

0,60 EUR
0,30 EUR
Roční úroková sazba kontokorentního úvěru 10,22 % 10,22 %

Uvedené služby a ceny slouží pouze pro účely srovnání.

Obecné informace:  poplatek za transakci bude účtován pouze v případě, pokud byla transakce provedena na základě příkazu zákazníka či v jeho zájmu, ne při opravné či storno transakci. Vyúčtování výše uvedených poplatků za  karty se provádí ročně. Zúčtování úroků probíhá čtvrtletně. Poplatek za měsíční vedení účtu a poplatky za jednotlivé transakce jsou zúčtovávány poslední den v měsíci.

 

Pro další informace – jako například přesné znění našich příslušných cenových podmínek – zvolte prosím Přehled poplatků a služeb.

Důležité informace

Důležité informace

Správný základ. Zda pro podnikatele, živnostníky nebo firmy: produkt Firemní účet je důležitý pro obchod se zákazníky, partnery a dodavateli. Nabízí stejné služby, na které jste zvyklí u Vašeho privátního běžného účtu - od jednoduchého příkazu k úhradě až po trvalý příkaz. Pomocí Sparkassen-Card (debetní karta) mají Vámi zplnomocněné osoby jednoduchý přístup k účtu.

Kdykoliv, odkudkoliv. Pro 0,30 se přímo nabízí vyřízení příkazů online, pak, nejste vázáni místem ani časem: Vy i další uživatelé máte kdykoliv přístup na Firemní účet. Čím více bankovních operací se ve Vašem podnikání vyskytne, tím spíš se to vyplatí.

Užitečné pomůcky. Dodatečně k Online-Banking Vám nabízíme řadu výkonných programů, které Vám mohou optimalizovat Vaši finanční správu. Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné nabídky pro Vaše podnikání.

 Cookie Branding
i