Anmelden
Výhody

Výhody

  • Vyřizování veškerého platebního styku
  • Pomocí Online-Bankingu můžete Vaše operace vykonávat kdykoliv a kdekoliv
  • Nekomplikovaný přístup k účtu pro zplnomocněné osoby
Aktuální podmínky

Aktuální podmínky

  Geschäftskonto Geschäftskonto Plus
Měsíční poplatek 3,50 EUR 12,90 EUR
Úroková sazba 0,00 % 0,00 %
Platební příkazy (online) 0,10 EUR 0,08 EUR
Platební příkazy (formulářem) 0,60 EUR 0,60 EUR
Příchozí platby 0,30 EUR 0,08 EUR
Inkasní platby 0,30 EUR 0,08 EUR
Výběr v hotovosti na přepážce 0,60 EUR 0,60 EUR
Výběr v hotovosti z bankomatu 0,30 EUR 0,30 EUR
Odevzdání šeku 0,60 EUR 0,60 EUR
Trvalý příkaz - zřízení/změna/zrušení
Výpis z účtu terminálem
Platební či zákaznická karta p.a. 6,00 EUR 6,00 EUR

Uvedené služby a ceny slouží pouze pro účely srovnání.

Obecné informace:  poplatek za transakci bude účtován pouze v případě, pokud byla transakce provedena na základě příkazu zákazníka či v jeho zájmu, ne při opravné či storno transakci. Vyúčtování výše uvedených poplatků za  karty se provádí ročně. Zúčtování úroků probíhá čtvrtletně. Poplatek za měsíční vedení účtu a poplatky za jednotlivé transakce jsou zúčtovávány poslední den v měsíci.

Důležité informace

Důležité informace

Správný základ. Zda pro podnikatele, živnostníky nebo firmy: produkt Firemní účet je důležitý pro obchod se zákazníky, partnery a dodavateli. Nabízí stejné služby, na které jste zvyklí u Vašeho privátního běžného účtu - od jednoduchého příkazu k úhradě až po trvalý příkaz. Pomocí Sparkassen-Card (debetní karta) mají Vámi zplnomocněné osoby jednoduchý přístup k účtu.

Kdykoliv, odkudkoliv. Pro Firemní účet se přímo nabízí vyřízení příkazů online, pak, nejste vázáni místem ani časem: Vy i další uživatelé máte kdykoliv přístup na Firemní účet. Čím více bankovních operací se ve Vašem podnikání vyskytne, tím spíš se to vyplatí.

Užitečné pomůcky. Dodatečně k Online-Banking Vám nabízíme řadu výkonných programů, které Vám mohou optimalizovat Vaši finanční správu. Rádi Vám pomůžeme při výběru vhodné nabídky pro Vaše podnikání.

 Cookie Branding
i